Wetgeving AVG/GDPR

In het kader van de recente wijzigingen heeft Newway haar beleid geschreven omtrent privacy en daaraan verwante gegevens verwerking.

Basis verwerkersovereenkomst

Het Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor
verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van het
bedrijf dat dit Data Pro Statement heeft opgesteld.

Securitymaatregelen

Newway heeft privacy, security en transparantie hoog in het vaandel staan. Onderstaand volgen de maatregelen die Newway getroffen heeft om haar gegevens te beveiligen. De maatregelen bestaan uit organisatorische en technische maatregelen.

AVG BlueRetail aanpassingen

Een bijzondere vorm van PET wordt gevormd door privacymanagementsystemen die zorgen voor de geautomatiseerde toepassing van privacybeleid. Dit betreft programmatuur die als het ware als een schil om de persoonsgegevens heen ligt en alle transacties die met die gegevens plaatsvinden automatisch toetst aan het privacyreglement.

Privacy statement

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en aanvullend in de overige relevante wet- en regelgeving met betrekking tot privacybescherming, zijn regels gesteld over de wijze waarop persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Newway doet al het mogelijke om de privacy van haar klanten, relaties, gebruikers en overige betrokkenen te beschermen. Wij verwerken dan ook alleen die persoonsgegevens, die voor het aanbieden, het inrichten en het onderhouden van onze producten en diensten noodzakelijk zijn.

Datalekprotocol

Een inbreuk is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Subverwerkers overzicht

Op deze pagina vind u de subverwerkers waar newway gebruik van maakt.
Top