BlueCommunication Enterprise Service Bus (ESB)

BlueCommunication Enterprise Service Bus (ESB), de data die u zoekt op het juiste moment op de juiste plaats

Heeft u als bedrijf totaal geen overzicht meer over de gegevens van al uw filialen? Newway heeft dé oplossing! De BlueCommunication ESB (BC-esb), een integratie platform dat ervoor zorgt dat de juiste data beschikbaar is op het juiste moment op de juiste plaats. De BC-esb moet de dataoverdracht tussen verschillende applicatie-omgevingen mogelijk maken. Bijvoorbeeld tussen winkels, winkels en de franchisegever en tussen winkels en het hoofd-kantoor. Oftewel, dezelfde data kan door meerdere connectoren worden opgevraagd. Dit zorgt voor vermindering van de complexiteit, en het verhoogt de flexibiliteit!

ESB BlueCommunication ODitisdelaatsteOO

‘Nearly Real – Time’
transporteren van data

Per product zijn ‘nearly real time’ de winkelprijzen, folders en voorraadstanden e.d. te allen tijde actueel.

Snel & Betrouwbaar
Datatransport

Als het hoofdkantoor van een Winkelketen alle gegevens van de kassabonnen nodig heeft, dan transformeert de BC-esb de data zo, dat het hoofdkantoor alleen de gegevens ontvangt waar ze om vraagt en in de vorm die zij nodig heeft.

Loadbalancing
van datatransport

BlueCommunication ESB  orkestreert, de BC-esb componenten zijn verantwoordelijk voor het op de juiste plaats afleveren van een aanvraag. Dus bij de juiste aanbieder oftewel de pakketten van derden.

Lokale connectoren
lezen / verwerken

De ESB wordt veelvoudig gebruikt voor data uitwisseling tussen externe applicaties, de Online winkel en de POS-systemen in de fysieke winkels.

Veilig transport
van data

De BC-esb comprimeert uw gegevens  in een erg kleine ontoegankelijke pakketjes, die onleesbaar zijn voor externe.

Flexibel te koppelen

De BC-esb transformeert en vertaalt informatie van verschillende software pakketten en de daarbij behorende informatie die binnenkomt.

Compatible met BlueCommunication

Top