BlueCommunication Enterprise Service Bus (ESB)

BlueCommunication Enterprise Service Bus (ESB), de data die u zoekt op het juiste moment op de juiste plaats

Heeft u als bedrijf totaal geen overzicht meer over de gegevens van al uw filialen? Newway heeft dé oplossing! De BlueCommunication ESB (BC-esb), een integratie platform dat ervoor zorgt dat de juiste data beschikbaar is op het juiste moment op de juiste plaats. De BC-esb moet de dataoverdracht tussen verschillende applicatie-omgevingen mogelijk maken. Bijvoorbeeld tussen winkels, winkels en de franchisegever en tussen winkels en het hoofd-kantoor. Oftewel, dezelfde data kan door meerdere connectoren worden opgevraagd. Dit zorgt voor vermindering van de complexiteit, en het verhoogt de flexibiliteit!

ESB BlueCommunication ODitisdelaatsteOO

data-management

‘Nearly Real – Time’
transporteren van data

Per product zijn ‘nearly real time’ de winkelprijzen, folders en voorraadstanden e.d. te allen tijde actueel.

data-management juiste maat

Snel & Betrouwbaar
Datatransport

Als het hoofdkantoor van een Winkelketen alle gegevens van de kassabonnen nodig heeft, dan transformeert de BC-esb de data zo, dat het hoofdkantoor alleen de gegevens ontvangt waar ze om vraagt en in de vorm die zij nodig heeft.

data-load

Loadbalancing
van datatransport

BlueCommunication ESB  orkestreert, de BC-esb componenten zijn verantwoordelijk voor het op de juiste plaats afleveren van een aanvraag. Dus bij de juiste aanbieder oftewel de pakketten van derden.

Nrealy real time

Lokale connectoren
lezen / verwerken

De ESB wordt veelvoudig gebruikt voor data uitwisseling tussen externe applicaties, de Online winkel en de POS-systemen in de fysieke winkels.

data-lock safe

Veilig transport
van data

De BC-esb comprimeert uw gegevens  in een erg kleine ontoegankelijke pakketjes, die onleesbaar zijn voor externe.

data-toevoegen

Flexibel te koppelen

De BC-esb transformeert en vertaalt informatie van verschillende software pakketten en de daarbij behorende informatie die binnenkomt.

Compatible met BlueCommunication

Top