Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.newway.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en oplossingen besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en oplossingen.

Newway Retail Solutions B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 10030845. Op haar diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij het handelsregister van Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 10030845.

Contactgegevens
Newway Retail Solutions B.V.
Huiskensstraat 51
5916 PN Venlo
Nederland
tel: +31 (0)77 3237808

KvK: 10030845
BTW: NL0040.22.944.B.01

https://www.newway.nl

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Newway Retail Solutions B.V. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Newway Retail Solutions B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Odoo is een geregistreerd merk van Odoo S.A.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Newway Retail Solutions B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Newway Retail Solutions B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Newway Retail Solutions B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.